کنترل فاز چیست

کنترل فاز چیست | تشریح کاربرد و مزایای رله کنترل فاز

کنترل فاز چیست ؟ می دانیم حفاظت از تجهیزات و سیستم های الکترونیکی امری بسیار حیاتی است از این رو استفاده از تجهیزات حفاظتی خوب در سیستم ها و مدارهای الکتریکی بسیار مهم است . رله کنترل فاز به این منظور طراحی شده است تا با بروز هرگونه خطا در سیستم ، جریان گذرنده از…