کنتاکتور خازنی را بهتر بشناسیم

کنتاکتور خازنی را بهتر بشناسیم

کنتاکتور خازنی حفاظت از مدارها و تجهیزاتی که در مسیر جریان برق قرار دارند، اهمیت زیادی دارد. خراب شدن، از کار افتادن یا بد کار کردن هر کدام از قسمت‌ها، می‌تواند تمام مسیر برق رسانی را دچار اشکال کند. کنتاکتورها هم بخشی مهم در هر مسیر برق رسانی هستند که باید به آنها توجه کنیم.…

تفاوت‌های کنتاکتور AC و DC

تفاوت‌های کنتاکتور AC و DC

تفاوت‌های کنتاکتور AC و DC کنتاکتورهای AC و DC هرکدام در جایگاه خودشان، اهمیت خاصی دارند. تفاوت این دو کنتاکتور در داشتن یک حلقه اتصال است. در کنتاکتورهای AC یک حلقه اتصال کوتاه وجود دارد که جلوی لرزشی را می‌گیرد که از فرکانس برق وارد می‌شود. هر دو کنتاکتور براساس پایه‌های روابط فیزیکی کار می‌کنند.…