جک قلمی فستو

جک های قلمی یکی از انواع محصولات جک برند festo می‌باشند.

الکترو پنوماتیک آراد ارائه دهنده انواع جک های فستو در ایران است.

خرید جک قلمی فستو

نمایندگی فروش و عرضه جک قلمی فستو به همراه ارائه قیمت های به روز و جدید در فروشگاه ایپاراد

برای اطلاع یافتن از جدیدترین قیمت ها با متخصصین بازار ایپاراد در تماس باشید.

Showing 1–16 of 21 results

جکهای قلمی فستو

جک قلمی فستو

کاربرد:

 • در کارخانجات صنعتی پتروشیمی صنایع پلاستیک، فولاد و نساجی کاربرد دارد.
 • در کورس‌های مختلف استفاده می‌شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-10-16-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-12-25-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-20-200-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-20-25-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-20-40-PPV

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-25-25-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-25-300-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-25-65-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSN-8-10-P

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-10-10-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-10-100-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-10-40-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-10-50-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-12-100-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.
جک قلمی فستو مدل DSNU-16-20-PPV-A

جک قلمی فستو مدل DSNU-12-15-P-A

 • مصرف هوا تنها در زمانی است که جک حرکت دارد.
 • توقف دقیق جک حتی زمانی که فشار هوا قطع باشد.
 • با توجه به محدودیت طول کورس فنر، میزان خروج سیلندر محدود است.
 • مقاومت فنر باعث کاهش ده درصدی نیروی جلو رفتن می شود.