Showing 1–16 of 31 results

کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 100 آمپر ABB مدل 1SDA067397R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 100A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067397R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 125 آمپر ABB مدل 1SDA067398R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 125A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067398R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 1250 آمپر ABB مدل 1SDA062866R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 1250A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA062866R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 16 آمپر ABB مدل 1SDA067010R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 16A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067010R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 160 آمپر ABB مدل 1SDA067399R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 160A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067399R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 25 آمپر ABB مدل 1SDA067391R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 25A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067391R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 32 آمپر ABB مدل 1SDA067392R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 32A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067392R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 40 آمپر ABB مدل 1SDA067393R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 40A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067393R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 63 آمپر ABB مدل 1SDA067395R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 63A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA067395R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 630 آمپر ABB مدل 1SDA060202R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 630A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 36kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA060202R1
کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 800 آمپر ABB مدل 1SDA060216R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 800A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA060216R1

 

کلید اتوماتیک 1600 آمپر ABB مدل 1SDA063027R1

کلید اتوماتیک 800 آمپر ABB مدل 1SDA060278R1

 1. شرکت سازنده: ABB
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت
 3. رنج جریانی: 800A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. کد فنی : 1SDA060278R1