شیر برقی چیست

شیر برقی چیست

شیر برقی را بهتر بشناسیم شیر برقی یا سلونوئید ولو یکی از شیر های الکترومکانیکی کنترلی در صنایع مختلف است. از شیر برقی برای قطع و وصل کردن جریان مایعات و یا گاز ها استفاده می شود. سلونوئید ولو برای باز و بسته و یا چرخش شیر از نیروی الکتریکی استفاده می کند. شیر برقی…