کنتاکتور اشنایدر

کنتاکتور اشنایدر رله وظیفه قطع و وصل مدارهای الکتریکی را دارد، کنتاکتور اشنایدر نیز این وظیفه را در مدارهای قدرت بر عهده دارد. کنتاکتور نوعی کلید الکترومغناطیسی است که به طور معمول دارای سه کنتاکت اصلی و چند کنتاکت فرعی است. این وسیله متشکل از دو هسته به شکل حرف­های انگلیسی E و U است.…