فیوز مینیاتوری زیمنس

فیوز مینیاتوری زیمنس که اختصار (MCB) شخصی سازی شده است تجهیزات الکتریکی خانگی و صنعتی را در مقابل اتصال کوتاه و عبور جریان غیر مجاز محافظت می کند.

به روش دیگر می‌توانیم بگوییم کلید مینیاتوری‌ یک وسیله محافظتی می‌باشد که در تجهیزات و مدارات الکتریکی استفاده می‌شود تا در زمانی که جریان بیشتری از حد انتظار از وسیله عبور کند مداربه طور کامل قطع شود تا بقیه تجهیزات دچار مشکل نشوند.

فیوز مینیاتوری زیمنس از دو مکانیزم برای عملکرد خود استفاده می کند :

  • عملکرد بیمتالی جهت حفاظت اضافه بار
  • عملکرد مغناطیسی برای حفاظت از اتصال کوتاه

تشخیص جریان اضافه بار به دست یک فلز به نام (بیمتال) می‌باشد که به‌وسیله عبور جریان مدت دار بیش از مقدار جریان نامی گرم شده و بر اثر خم شدن باعث عمل کنتاکت فیوز مینیاتوری زیمنس شده و مدار قطع می شود.

انواع فیوز مینیاتوری زیمنس

کلید مینیاتوری زیمنس نوع B روشنایی :

نوع B معمولا  برای استفاده خانگی و روشنایی کاربرد دارد. این کلید در جریان بین 3 تا 5 برابر جریان‌نامی در زمان معین، مدار را قطع می‌نماید و حساسیت بسیار مناسبی برای کاربردهای خانگی دارند.

کلید مینیاتوری زیمنس نوع C موتوری :

نوع C معمولا برای کارهای صنعتی استفاده میشود. این کلیدها در جریان بین 5 تا 10 برابر جریان‌نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می‌نمایند. و زمان قطعی از نوع B بیشتر است. این کلید به فیوز مینیاتوری کندکار معروف است.

کلید مینیاتوری زیمنس نوع D ترانسقورماتوری :

فیوز مینیاتوری زیمنس نوع D مورد استفاده برای صنایع خاص مانند مولد های اشعه ایکس X-Ray استفاده می‌شوند. این کلید در جریان اضافی بین 10 تا 20 برابر جریان‌نامی در زمان مشخص، مدار را قطع می‌نماید و زمان قطع آن از تمامی مدل‌ها بیشتر می‌باشد.

کلید مینیاتوری زیمنس نوع K قدرت :

نوع K برای حفاظت در مدارات قدرت، ترانسفورماتورها قابل استفاده است. در این مدل از کلید مینیاتوری زیمنس حد جریان برای قطع در موارد اضافه‌بار کمتر از سایر کلیدها می‌باشد و هنگام به وجود آمدن اضافه‌بار مدار را سریعتر قطع می‌نماید، ولی در موارد اتصال کوتاه قطع این نوع کلیدها بین تیپ D و C می‌باشد.

کلید مینیاتوری زیمنس نوع Z بسیار حساس :

نوع  Z کلید مینیاتوری زیمنس هنگامی که جریان عبوری از جریان‌نامی بیشتر باشد، در یک مدت زمان خاصی طبق منحنی قطع، فرمان قطع را صادر می‌کند. حساسیت این نوع از کلیدها، هم در مواقع اضافه بار و هم در مواقع اتصال کوتاه از تمامی تیپ‌های دیگر بیشتر می‌باشد و در صورت بروز خطا مدار را با سرعت بسیار بیشتری قطع می‌کند. بنابراین کاربرد این نوع از فیوز مینیاتوری زیمنس در مدار با حساسیت بسیار بالا می‌باشد.

با ورود به سایت ایپاراد میتوانید از دیگر محصولات ما بهره‌مند شوید.

Showing all 2 results