محافظ جان هیوندا

کلید محافظ جان هیوندا مدلی از انواع مختلف کلیدها بوده که باتوجه به اختلاف میان جریان رفت ‌و برگشت، باعث قطع‌شدن مدار می‌شود. در حقیقت کلید محافظ جان با عنوان RCCB که مخفف شده انگلیسی آن است، شناخته می‌گردد.

به‌طور معمول در مدارهای الکتریکی، جریان رفت و جریان برگشت مساوی است، ولی اگر به هر‌علتی این جریان میان سیم فاز و نول داخل یک مدار تک‌فاز دارای اختلاف باشد، کلید محافظ جان هیوندا کار خود را شروع خواهد کرد.
رخداد این مشکل امکان داشته تحت تأثیر اتصال تنه یکی از مجموعه‌های الکتریکی باشد که داخل آن جریان الکتریکی در عوض برگشتن از طریق سیم نول، از راه زمین به‌منبع برمی‌گردد که در اصطلاح گفته می‌شود که جریان درز پیداکرده است.

کلید محافظ جان هیوندا جریان‌های‌ نشت شده حتی‌ با اندازه‌ای کم را که به‌وسیله فیوز شناخته نشده، ولی قادرند زمینه‌ساز برق‌گرفتگی و یا آتش‌سوزی بشوند، شناسایی نموده و مدار مورد نظر را در چند‌ صدم و یا دهم ثانیه جدا و یا قطع می‌کند؛

همچنین این جریان‌های نشتی یاد شده، امکان خواهد داشت که از طریق شخصی که با زمین بدنش اتصال داشته و به‌طور تصادفی دستش با بخش برق‌دار مدار برخورد کرده، ایجاد شود. کلید محافظ جان هیوندای به شکلی مدل‌سازی می‌شود که قبل از صدمه رسیدن به همان فرد (تقریباً 30 میلی‌آمپر) مدار را قطع و جدا می‌کند. قطعاً حساسیت همه‌ی محافظ جان‌ها (30 میلی‌آمپر) نبوده، اما طبق ضوابط و قوانین ملی برق ساختمان، محافظ جان‌ 30 میلی‌آمپر پیشنهاد می‌شود.

شما می‌توانید انواع کلید محافظ جان را به‌صورت اینترنتی از فروشگاه ایپاراد تهیه نمایید.

به‌روز رسانی در تاریخ ۱۰ مهر ۱۴۰۰

Showing all 3 results