کلید اتوماتیک اشنایدر

کلید اتوماتیک به وسیله‌ای میگویند که استفاده می‌شود برای قطع و وصل شدن مدار با ابزار غیراتوماتیک و قطع مدار به طور اتوماتیک شروع به کار میکند. کلید اتوماتیک در بارهای اضافی از قبل تعیین شده بدون آسیب رساندن به کلید، مدار را قطع می‌کند.

همچنین کلید قطع مدار وسیله‌ای می‌باشد ترکیبی که یک کلید قطع و یک وسیله حفاظت جریان اضافی تشکیل شده است. مکانیسم آن مشابه ترکیب کلید معمولی همراه با فیوز می‌باشد.

همچنین کلیدهای اتوماتیک توانایی حفاظت اتصال به زمین، حفاظت موتوری را همراه با رله‌های میکرولوجیک داخل کلید را هم دارا می‌باشند.

اگر دنبال بقیه برندها هستی هم می‌تونی از لینک‌های زیر استفاده کنی
کلید اتوماتیک زیمنس کلید اتوماتیک هیوندا
کلید اتوماتیک LS کلید اتوماتیک ABB

کلید اتوماتیک اشنایدر دارای جریان نامی است. همانند فیوزها برای عبور دادن 100% جریان نامی خود به شکل مداوم بدون هیچگونه قطع شدن کار می‌کنند. تمامی کلیدها دارای منحنی مشخصی هستند که نشان دهنده محدوده کاری کلید در جریان‌های متفاوت و در اضافه بارها و اتصال کوتاه چگونه کلید آنها را تحمل کرده یا قطع می‌شود.

کلید اتوماتیک اشنایدر از باریکه‌ای بی متال و با دقت بسیار بالا تشکیل شده است. وقتی جریان از باریکه‌ای بی متال گذر میکند گرم خواهد شد. اگر عبور جریان از بی متال زیاد شود، باعث خم شدن آن و در نهایت قطع کنتاکت‌ها و قطع مدار میگردد.

کلید اتوماتیک اشنایدر

انواع کلید اتوماتیک اشنایدر

محافظ حرارتی : کلید اتوماتیک اشنایدر الکتریک در حفاظت TM-D از طریق بی متال، برای جریان از 0.7 تا 1 برابر جریان نامی خود قابل تنظیم می‌باشد.

محافظ مغناطیسی : حفاظت اتصال کوتاه که توسط سیم پیچ‌های مغناطیسی کلید عمل می‌کند، در رنج کمپکت‌های تا 160 آمپر ثابت می‌باشد. در کمپکت‌های ( 200 تا 250 آمپر) از ( 5 تا 10 برابر) جریان نامی قابل تنظیم است. در کمپکت‌های سری ( 400 و 630 ) از حفاظت الکترونیکی استفاده خواهد شد.

برای مشاهده دیگر محصولات به فروشگاه ایپاراد مراجعه فرمایید.

Showing 1–16 of 46 results

کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر مدل LV429570

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 100A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV429570
کلید اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر مدل LV429630

کلید اتوماتیک 100 آمپر اشنایدر مدل LV429630

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 100A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV429630
کلید اتوماتیک 1000 آمپر اشنایدر مدل 33472S5

کلید اتوماتیک 1000 آمپر اشنایدر مدل 33472S5

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 1000A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : 33472S5
کلید اتوماتیک 1000 آمپر اشنایدر مدل 33472S5

کلید اتوماتیک 1000 موتوردار اشنایدر مدل 33472MM2

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 1000A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : 33472MM2
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 125 آمپر اشنایدر مدل LV430631

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 125A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV430631
کلید اتوماتیک 800 آمپر موتوردار اشنایدر مدل 33466MM2

کلید اتوماتیک 1250 موتوردار اشنایدر مدل 33478MM2

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 1250A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : 33478MM2
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 160 آمپر اشنایدر مدل LV430630

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 160A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV430630
کلید اتوماتیک 800 آمپر موتوردار اشنایدر مدل 33466MM2

کلید اتوماتیک 1600 ساده اشنایدر مدل 33482s2

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 1600A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 50kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : 33482s2
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 200 آمپر اشنایدر مدل LV431631

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 200A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV431631
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 25 آمپر اشنایدر مدل LV429556

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 25A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV429556
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 250 آمپر اشنایدر مدل LV431630

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 250A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV431630
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 40 آمپر اشنایدر مدل LV429554

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 40A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV429554
کلید اتوماتیک 630 آمپر اشنایدر مدل LV432877

کلید اتوماتیک 400 آمپر اشنایدر مدل LV432676

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 400A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 40kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : LV432676