Showing 33–46 of 46 results

کلید کمپکت 250 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM250

کلید کمپکت 160 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM160

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 160A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM160
کلید کمپکت 250 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM250

کلید کمپکت 200 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM200

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 200A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C25B3TM200
کلید کمپکت 32 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM032

کلید کمپکت 25 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM025

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 25A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : چهار پل
 10. کد فنی : C10B6TM025

 

کلید کمپکت 32 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM032

کلید کمپکت 25 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM025

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 25A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM025
کلید کمپکت 250 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM250

کلید کمپکت 250 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM250

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 250A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C25B3TM250
کلید کمپکت 50 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM050

کلید کمپکت 32 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM032

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 32A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : چهار پل
 10. کد فنی : C10B6TM032
کلید کمپکت 32 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM032

کلید کمپکت 32 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM032

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 32A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM032
کلید کمپکت 50 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM050

کلید کمپکت 40 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM040

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 40A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : چهار پل
 10. کد فنی : C10B6TM040

کلید کمپکت 40 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM040

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 40A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM040

 

کلید کمپکت 50 آمپر ۲۵ کیلو ۴ پل اشنایدر مدل C10B6TM050

کلید کمپکت 50 آمپر 25 کیلو 4 پل اشنایدر مدل C10B6TM050

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 50A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : چهار پل
 10. کد فنی : C10B6TM050

کلید کمپکت 50 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM050

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 50A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM050
کلید کمپکت 63 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM063

کلید کمپکت 63 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM063

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 63A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM063
کلید کمپکت 250 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C25B3TM250

کلید کمپکت 80 آمپر ۲۵ کیلو اشنایدر C10B3TM080

 1. شرکت سازنده: اشنایدر الکتریک
 2. نوع دستگاه: کلید کمپکت NSX
 3. رنج جریانی: 80A
 4. فرکانس کاری:  50/60Hz
 5. ولتاژ کاری: 690V AC
 6. قدرت قطع: 25kA
 7. استاندارد: IEC 60947
 8. نوع حفاظت: حفاظت اتصال کوتاه (مغناطیسی) حفاظت اضافه بار (حرارتی)
 9. سیم بندی : سه پل
 10. کد فنی : C10B3TM080